Kursusoversigt

Musisk Oplysnings Forbund Øst

Musisk Oplysnings Forbund Øst er en sammenslutning af 16 folkeoplysende foreninger i Østdanmark.

 

Foreningerne har til formål at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning i musiske fag som korsang, orkesterspil, instrumentalundervisning, sang og bevægelse.

 

Musisk Oplysnings Forbunds foreninger i Østdanmark har i 2019 undervisning i flg. kommuner:

København, Brøndby, Gentofte, Furesø, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Roskilde og Vordingborg.

 

Undervisningen gennemføres i h.t. Lov om støtte til folkeoplysning.

 

Musisk Oplysning Forbund Øst har i 2019/2020 flg. bestyrelsesmedlemmer:

Knud Haargaard, formand

Kirsten Holst Teglgaard, næstformand

Karsten Jørgensen, kasserer

Elsebeth Lange, bestyrelsesmedlem

Lone Wredstrøm, bestyrelsesmedlem